ข้อกําหนดและเงื่อนไขการรับประกันสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel®

เอกสาร

การรับประกันและ RMA

000005886

27/03/2023

สําเนาของการรับประกันที่เหมาะสมจะรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ของคุณ ข้อกําหนดและเงื่อนไขมีแสดงอยู่ด้านล่าง:

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยม

 

ผลิตภัณฑ์หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU)

ผลิตภัณฑ์อีเธอร์เน็ต

ผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์

หมาย เหตุ: ไฟล์ PDF ต้องใช้ Adobe Acrobat Reader*

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลสําหรับ Intel® Server Component Extended Warranty
การรับประกันสําหรับ Intel® SSD และโมดูล (ไคลเอนต์)
การรับประกันสําหรับ Intel® SSD Data Center Family

 

หมาย เหตุ

หากคุณมีคําถามใดๆ โปรดติดต่อ ฝ่ายสนับสนุนของ Intel