ไม่สามารถเข้าถึงการตั้งค่า BIOS ด้วยคีย์ F2 สําหรับ Intel® NUC ได้

เอกสาร

การแก้ไขปัญหา

000005847

28/02/2023

หมาย เหตุกระบวนการด้านล่างใช้ได้กับระบบ Intel® NUC เท่านั้น  หากคุณมีระบบอื่นนอกเหนือจาก Intel® NUC ให้ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของผู้ผลิตระบบ ของคุณ  สําหรับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวิธีการป้อน BIOS โปรดดู วิธีการป้อน BIOS บนพีซีใดๆ

สิ่งที่คุณเห็นคืออะไร

เมื่อพยายามเข้าสู่ BIOS ของ Intel® NUC ที่กด F2 ระหว่างการบู๊ตจะไม่เข้าสู่การตั้งค่า

วิธีแก้ไข

ดูตารางด้านล่างสําหรับสาเหตุส่วนใหญ่ที่การตั้งค่า BIOS จะไม่เปิดขึ้นและวิธีแก้ไข

สาเหตุวิธีแก้ไข
หากคุณกําลังใช้คีย์บอร์ดบลูทูธไม่สามารถโหลดไดรเวอร์ Bluetooth ได้ก่อนที่ระบบปฏิบัติการจะโหลด  ลองใช้คีย์บอร์ดแบบมีสายเพื่อเข้าถึง BIOS

หากคุณใช้คีย์บอร์ดแบบมีสาย แต่ Windows จะยังคงโหลดเมื่อคุณกด F2

หากเปิดใช้งาน Fast Boot อยู่ อาจทําให้การเข้าสู่ BIOS ทําได้ยาก  ลองปิดใช้งาน Fast Boot

วิธีการปิดใช้งาน Fast Boot สําหรับ Intel NUC

หากคีย์บอร์ดแบบมีสายของคุณไม่ทํางานเลยหากเชื่อมต่อคีย์บอร์ดของคุณเข้ากับพอร์ต USB แผงด้านหน้าให้ลองเชื่อมต่อเข้ากับพอร์ตแผงด้านหลังแทน
หากคุณไม่เห็นพร้อมท์ให้กด F2 และคุณกําลังใช้จอภาพ USBเชื่อมต่อ Intel® NUC เข้ากับจอภาพที่รองรับ HDMI หรือ DisplayPort ชั่วคราว

หากตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาของคุณได้ โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าของ Intel

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีปัญหาการบูทในผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
ไม่มีจอแสดงผลบนพอร์ต HDMI/Display บน Intel® NUC
วิธีเปิดใช้งานปุ่มลัดฟังก์ชัน POST (Power On Self-Test)