การรองรับ Linux* สําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005499

15/02/2024

รายการเลือกการกระจาย Linux* ได้รับการตรวจสอบแล้วใน Intel® NUC บางรุ่น


ข้อมูลไดรเวอร์ Linux*

โดยปกติแล้ว การกระจาย Linux จะรวมไดรเวอร์ที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับฮาร์ดแวร์ไว้ในระบบ Intel® NUC

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไดรเวอร์กราฟิกสําหรับ Linux
การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ Intel WiFi
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet