การรองรับ Linux* สําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005499

16/03/2023

รายชื่อผู้แทนจําหน่าย Linux* บางรายการได้รับการตรวจสอบรับรองแล้วใน Intel® NUC บางรุ่น


ข้อมูลไดรเวอร์ Linux*

การเผยแพร่ Linux มักจะมาพร้อมกับไดรเวอร์ที่จําเป็นทั้งหมดสําหรับฮาร์ดแวร์ในระบบ Intel® NUC

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ไดรเวอร์กราฟฟิกสําหรับ Linux
การรองรับ Linux* สําหรับอะแดปเตอร์ Intel WiFi
ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับอะแดปเตอร์ Intel® Ethernet