การติดตั้งระบบปฏิบัติการสําหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005471

15/02/2024

หมาย เหตุ ดูรายการเวอร์ชั่นของ Windows* ที่ Intel® NUC ของคุณรองรับได้ที่ ระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

เตรียมติดตั้ง

 1. ดูตารางเฉพาะรุ่นด้านล่างเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมที่นําไปปรับใช้กับรุ่น Intel NUC ของคุณได้
 2. ติดตั้งส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่จําเป็นใน Intel NUC (หน่วยความจําและไดรฟ์ ต้องซื้อแยกต่างหาก)
 3. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อ ดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายแบบใช้สาย หรือแบบไร้สายรุ่นล่าสุด ให้กับ Intel NUC ของคุณ (เพียงแค่ค้นหารุ่น NUC ที่ลิงก์) บันทึกลงในอุปกรณ์ USB
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ให้พร้อมไว้ในอุปกรณ์ USB หาก Windows สามารถดูเครื่องมือในการสร้างไดรฟ์ USB ที่สามารถใช้บู๊ตได้ที่ลิงก์ด้านล่าง:
  1. Windows 11*
  2. Windows® 10

คลิก หรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อมูลเฉพาะรุ่น

ดูตารางข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่อยู่ในตารางนี้ แสดงว่าไม่มี คําแนะนําพิเศษเพิ่มเติม และคุณสามารถดําเนินการต่อตามขั้นตอนติดตั้งได้โดยตรง

รุ่นของชุด Intel® NUC ระบบปฏิบัติการ ข้อมูลเฉพาะ
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10

หากคุณวางแผนติดตั้งทั้งฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจํา Intel® Optane™

รุ่นที่มีเฉพาะพอร์ต USB 3.0:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*

ติดตั้ง Windows*

 1. เสียบอุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจสําหรับติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือไดรฟ์ออปติคอล USB หากไฟล์อิมเมจของ Windows อยู่ใน CD/DVD)
 2. เปิด Intel NUC
 3. ที่หน้าพร้อมท์ระหว่างการเริ่มต้นระบบ ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการเริ่มต้นระบบและเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง
 4. ทําตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมดระหว่างการติดตั้ง Windows หากการติดตั้ง Windows 11 เห็น ไม่สามารถติดตั้ง Windows 11* ได้ เนื่องจากจําเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตระหว่างการติดตั้ง

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือแบบไร้สายที่คุณดาวน์โหลดไว้ใน เตรียมการติดตั้ง - ขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
  1. จะทําอย่างไรถ้าพอร์ต Local Area Network (LAN) ของ Intel® NUC ไม่ทํางาน
  2. การแก้ไขปัญหา WiFi และ Bluetooth บนผลิตภัณฑ์ Intel® NUC
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่จําเป็น)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Intel NUC ทั้งหมดจาก ศูนย์ดาวน์โหลด (เพียงค้นหารุ่น NUC ที่ลิงก์) หรือใช้ Intel® Driver & Support Assistant

แหล่งข้อมูล Linux*

แหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาด้านระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับ PXE
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB