การติดตั้งระบบปฏิบัติการสำหรับ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005471

19/05/2020

หมาย เหตุดู ระบบปฏิบัติการที่รองรับสำหรับผลิตภัณฑ์ intel® NUC สำหรับรายการ Windows * เวอร์ชันที่รองรับโดย INTEL® NUC ของคุณ

เตรียมพร้อมสำหรับการติดตั้ง

 1. ตรวจสอบตารางที่เฉพาะเจาะจงสำหรับรุ่นด้านล่างเพื่อดูข้อมูลพิเศษใดๆที่ใช้กับรุ่น Intel NUC ของคุณ
 2. ติดตั้งส่วนประกอบที่จำเป็นใน Intel NUC (หน่วยความจำและไดรฟ์, ซื้อแยกต่างหาก)
 3. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายล่าสุด สำหรับ Intel NUC ของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB แบบพกพา
 4. เตรียม Windows image ให้พร้อม (ซื้อแยกต่างหาก) บนอุปกรณ์ USB แบบพกพาหรือบน CD/DVD

คลิ กหรือหัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อมูลเฉพาะรุ่น

ดูตารางสำหรับข้อมูลพิเศษที่คุณควรทราบก่อนที่จะเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่ได้แสดงอยู่ในตารางนี้จะ ไม่มีคำสั่งพิเศษเพิ่มเติม และคุณสามารถดำเนินการต่อไปยังขั้นตอนการติดตั้งได้โดยตรง

รุ่น Kit Intel® NUCระบบปฏิบัติการ ข้อมูลพิเศษ
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
ที่
Windows®10หากคุณวางแผนที่จะติดตั้งทั้งฮาร์ดไดรฟ์และหน่วยความจำ Intel® Optane™ Windows®10จะต้องได้รับการติดตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ อย่าติดตั้ง Windows 10 ลงในโมดูลหน่วยความจำ Intel Optane
รุ่นที่มีพอร์ต USB ๓.๐เท่านั้น:
NUC6i7KYK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7 *
ดูคำแนะนำในการติดตั้ง Windows 7 * บนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ USB ๓.๐
DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows®10
Windows ๘.๑ *
Windows 8 *
Ubuntu

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น):

 1. กด F2 เมื่อมีการแจ้งเตือนระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > เมนู SATA,โหมด Sata ชิปเซ็ตเพื่อAHCI
 • บนเมนู Boot > Priority Priority ในบานหน้าต่างลำดับความสำคัญของ Boot รุ่นเก่าจะถูกปิดใช้งานแบบ ดั้งเดิม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 • บนเมนูการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ > ในบานหน้าต่างการบู๊ตแบบ UEFI การเลือกระบบปฏิบัติการจะถูกตั้งค่าเป็นWindows 8 x/windows 10
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
Windows 7

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น):

 1. กด F2 เมื่อมีการแจ้งเตือนระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > เมนู SATA,โหมด Sata ชิปเซ็ตเพื่อAHCI
 • บนเมนู Boot > Priority Priority ในบานหน้าต่างลำดับความสำคัญของ Boot รุ่นเก่าจะถูกปิดใช้งานแบบ ดั้งเดิม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
 • บนเมนูการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ > ในบานหน้าต่างเริ่มต้นระบบ UEFI การเลือกระบบปฏิบัติการจะถูกตั้งค่าเป็นWindows 7
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

DN2820FYKH
DE3815TYKHE
DE3815TYBE
OpenElec

ทดสอบด้วยการพัฒนาที่ OpenElec ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจำเป็น)

 1. กด F2 เมื่อมีการแจ้งเตือนระหว่างการบูตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > เมนู SATA โหมด sata จะถูกตั้งค่าเป็น AHCI
 • บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > เมนู USB จะเปิดใช้งาน ดั้งเดิมแบบ usb (ได้รับการตรวจสอบ)
 • บนอุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > เมนูวิดีโอ,หน่วยความจำขั้นต่ำ Igdถูกตั้งค่าเป็น๕๑๒ MB
 • ในเมนูความสำคัญ boot > boot:
  • UEFI Boot ถูกปิดใช้งาน (ไม่ได้รับการตรวจสอบ)
  • เปิดใช้งานBoot รุ่นเก่า(ได้รับการตรวจสอบ)
 • บนเมนูการกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ >, USB ที่อยู่ภายใต้อุปกรณ์การบูต ถูกเปิดใช้งาน (ได้รับการตรวจสอบ)
 1. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณและออกจากการตั้งค่า BIOS


ดำเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการ

ติดตั้ง Windows *

 1. เสียบอุปกรณ์กับภาพการติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือไดรฟ์ USB, หากภาพ Windows อยู่บนแผ่น CD/DVD)
 2. เปิดเพาเวอร์ของ Intel NUC
 3. ที่พร้อมต์ระหว่างการบูตให้กด F10 เพื่อเปิดเมนู boot และเลือกไดรฟ์การติดตั้ง
 4. การติดตั้ง Windows จะเริ่มทำงาน ทำตามคำแนะนำในการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากติดตั้ง Windows เสร็จแล้วให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายที่คุณดาวน์โหลดในขั้นตอนที่3
 2. เชื่อมต่อไปยังอินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่จำเป็น)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Intel NUC ส่วนที่เหลือจากศูนย์การดาวน์โหลด

แหล่งทรัพยากร Linux *

แหล่งทรัพยากรการแก้ไขปัญหาระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ PXE
วิธีการติดตั้ง Windows * จากอุปกรณ์ USB