การติดตั้งระบบปฏิบัติการเพื่อ Intel® NUC

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000005471

14/01/2021

หมาย เหตุดู รายการเวอร์ชั่นของ Windows* ที่ Intel® NUC รองรับ ที่ระบบปฏิบัติการที่รองรับโดย Intel® NUC

เตรียมติดตั้ง

 1. ดูตารางเฉพาะรุ่นด้านล่างเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ใช้ได้กับ Intel NUC รุ่นของคุณ
 2. ติดตั้งส่วนประกอบที่จําเป็นใน Intel NUC (หน่วยความจําและไดรฟ์ ซื้อแยกต่างหาก)
 3. ใช้คอมพิวเตอร์อื่นที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อดาวน์โหลดไดรเวอร์เครือข่ายแบบใช้สายหรือแบบไร้สายรุ่นล่าสุด ให้กับ Intel NUC ของคุณ บันทึกลงในอุปกรณ์ USB
 4. เตรียมไฟล์อิมเมจของ Windows (ซื้อแยกต่างหาก) ให้พร้อมบนอุปกรณ์ USB หรือ CD/DVD

คลิก หรือที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด:

ข้อมูลเฉพาะรุ่น

ดูตารางข้อมูลเพิ่มเติมที่คุณควรรู้ก่อนเริ่มติดตั้งระบบปฏิบัติการ หากรุ่น Intel NUC ของคุณไม่อยู่ในตารางนี้ ไม่มี คําแนะนําพิเศษ เพิ่มเติม และคุณสามารถดําเนินการต่อตามขั้นตอนติดตั้งได้โดยตรง

รุ่น® NUC ของIntelระบบปฏิบัติการ ข้อมูลพิเศษ
NUC7i3BNH
NUC7i5BNH
NUC7i7BNH
Windows® 10หากคุณวางแผนติดตั้งทั้งฮาร์ดไดรฟ์และIntel® Optane™จําลอง Windows® 10 ต้องติดตั้งบนฮาร์ดไดรฟ์ อย่าติดตั้ง Windows 10 ลงในIntel Optaneหน่วยความจําของคุณ
รุ่นที่มีพอร์ต USB 3.0 เท่านั้น:
NUC6i7RK
NUC6i5SYH
NUC6i5SYK
NUC6i3SYH
NUC6i3SYK
NUC5CPYH
NUC5PPYH
Windows 7*
ดูคําแนะนําที่ ติดตั้ง Windows 7* บนคอมพิวเตอร์ที่มี USB 3.0
DN2820FYKH
DE3815TYKHS
DE3815TYBE
Windows® 10
Windows 8.1*
Windows 8*
Ubuntu*

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนในกรณีที่จําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • ในเมนู อุปกรณ์ต่อพ่วง > SATA,โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็น AHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้เลือก)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration ในบานหน้าต่างการบู๊ต UEFI การเลือกระบบปฏิบัติการจะถูกตั้งเป็น Windows 8.x/Windows 10
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อ

DN2820FYKH
DE3815TYKHS
DE3815TYBE
Windows 7

ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนในกรณีที่จําเป็น):

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือกขั้นสูง
 • ในเมนู อุปกรณ์ต่อพ่วง > SATA,โหมด SATA ของชิปเซ็ตเป็น AHCI
 • ในเมนู Boot > Boot Priority ในบานหน้าต่าง Legacy Boot Priority จะปิดใช้งาน Legacy Boot (ไม่ได้เลือก)
 • ในเมนู การกําหนดค่าการบู๊ต > การบู๊ต ในบานหน้าต่าง UEFI Boot จะตั้งการเลือกระบบปฏิบัติการเป็น Windows 7
 1. กด F10 เพื่อบันทึกและออกจากการตั้งค่า BIOS

ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อ

DN2820FYKH
DE3815TYKHS
DE3815TYBE
OpenElec

ทดสอบกับรุ่นพัฒนาที่ OpenElec ตรวจสอบการตั้งค่า BIOS เหล่านี้ (และเปลี่ยนหากจําเป็น)

 1. กด F2 เมื่อได้รับแจ้งในระหว่างการบู๊ตเพื่อเข้าสู่การตั้งค่า BIOS
 2. กด F9 เพื่อตั้งค่าตัวเลือก BIOS ทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้น
 3. เลือก ขั้นสูง
 • ในเมนู อุปกรณ์ต่อพ่วง > SATA ให้ ตั้งโหมด Chipset SATA เป็น AHCI
 • ในเมนู อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > USB มี การเปิดใช้งาน USB Legacy (เลือก)
 • ในเมนู อุปกรณ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง > วิดีโอ มีการตั้งค่าหน่วยความจําขั้นต่าของIGDเป็น512 MB
 • บนเมนู Boot > Boot Priority:
  • ปิดใช้งาน UEFI Boot (ไม่ได้เลือก)
  • เปิดใช้งานการบู๊ ตรุ่นเก่า (เลือกแล้ว)
 • ในเมนู Boot > Boot Configuration มีการเปิดใช้งาน USB ภายใต้อุปกรณ์ บู๊ต (เลือก)
 1. กด F10 เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงและออกจากการตั้งค่า BIOS


ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการต่อ

ติดตั้ง Windows*

 1. เสียบอุปกรณ์ที่มีไฟล์อิมเมจเพื่อติดตั้ง Windows (พอร์ต USB หรือไดรฟ์ออปติคอล USB หากไฟล์อิมเมจของ Windows อยู่ใน CD/DVD)
 2. เปิด Intel NUC
 3. ที่หน้าพร้อมท์ในระหว่างการบู๊ต ให้กด F10 เพื่อเปิดเมนูการเริ่มต้นระบบและเลือกไดรฟ์ที่จะติดตั้ง
 4. การตั้งค่า Windows เริ่มต้น ปฏิบัติตามคําแนะนําการตั้งค่าทั้งหมด

หลังจากการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 1. หลังจากการตั้งค่า Windows เสร็จสมบูรณ์ ให้ติดตั้งไดรเวอร์เครือข่ายแบบมีสายหรือแบบไร้สายที่คุณดาวน์โหลดไว้ในขั้นตอนที่ 3
 2. เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 3. ติดตั้งการอัปเดต Windows (ไม่บังคับ)
 4. ดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ Intel NUC ทั้งหมดจาก ศูนย์ ดาวน์โหลด

ทรัพยากร Linux*

แหล่งข้อมูลการแก้ปัญหาด้านระบบปฏิบัติการ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ PX1
วิธีการติดตั้ง Windows* จากอุปกรณ์ USB