ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994B
CCATS
NA
US HTS
8471801000

ข้อมูล PCN

999ADH
PCN