ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

StorCLI Standalone Utility

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และ Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และIntel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J