ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® Storage Module RMSP3JD160J และIntel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับIntel® Storage Adapter RS3P4QF160J และ RS3P4GF016J

Linux* Driver for Intel® RAID Modules RMS3VC160 and Intel® RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

Linux* Driver for Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J and RS3P4GF016J

Linux* Driver for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*

Firmware Package for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J