ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Linux* Driver for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

Intel® RAID Web Console 3 (RWC3) for Linux*