ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G165483
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN/MDDS

957712
PCN | MDDS
958867
PCN | MDDS
999LV6
PCN | MDDS
999LV7
PCN | MDDS
999RK8
PCN | MDDS
999RK9
PCN | MDDS

S

984180
PCN | MDDS
984181
PCN | MDDS
999CKL