ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

952623
PCN | MDDS
975897
PCN