โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 7

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700T (แคช 8M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q1'17 4 3.80 GHz 2.90 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700 (แคช 8M, สูงสุด 4.20 GHz) Launched Q1'17 4 4.20 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-7700K (แคช 8M, สูงสุด 4.50 GHz) Discontinued Q1'17 4 4.50 GHz 4.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W Intel® HD Graphics 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 6

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700TE (แคช 8M, สูงสุด 3.40 GHz) Launched Q4'15 4 3.40 GHz 2.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700T (แคช 8M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Q3'15 4 3.60 GHz 2.80 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700 (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) Launched Q3'15 4 4.00 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-6700K (8M Cache, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q3'15 4 4.20 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 91 W กราฟิก Intel® HD 530

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 7

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500T (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Launched Q1'17 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7500 (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Launched Q1'17 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600K (แคช 6M, สูงสุด 4.20 GHz) Discontinued Q1'17 4 4.20 GHz 3.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400 (แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz) Discontinued Q1'17 4 3.50 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600 (แคช 6M, สูงสุด 4.10 GHz) Discontinued Q1'17 4 4.10 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7600T (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q1'17 4 3.70 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-7400T (แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz) Discontinued Q1'17 4 3.00 GHz 2.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 6

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6402P (แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz) Discontinued Q4'15 4 3.40 GHz 2.80 GHz 6 MB 65 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500TE (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Launched Q4'15 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600T (แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz) Discontinued Q3'15 4 3.50 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600 (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400T (แคช 6M, สูงสุด 2.80 GHz) Discontinued Q3'15 4 2.80 GHz 2.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6400 (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Discontinued Q3'15 4 3.30 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500 (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Q3'15 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6500T (แคช 6M, สูงสุด 3.10 GHz) Discontinued Q3'15 4 3.10 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-6600K (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q3'15 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 91 W กราฟิก Intel® HD 530

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 7

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7350K (แคช 4M, 4.20 GHz) Discontinued Q1'17 2 4.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 60 W Intel® HD Graphics 630
Intel® Core™ i3-7101TE Processor (3M Cache, 3.40 GHz) Launched Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100 (แคช 3M, 3.90 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300T (แคช 4M, 3.50 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7300 (แคช 4M, 4.00 GHz) Discontinued Q1'17 2 4.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7320 (แคช 4M, 4.10 GHz) Discontinued Q1'17 2 4.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W Intel® HD Graphics 630
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-7100T (แคช 3M, 3.40 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W Intel® HD Graphics 630

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 6

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100TE (แคช 4M, 2.70 GHz) Launched Q4'15 2 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100 (แคช 3M, 3.70 GHz) Launched Q3'15 2 3.70 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300T (แคช 4M, 3.30 GHz) Discontinued Q3'15 2 3.30 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6300 (แคช 4M, 3.80 GHz) Discontinued Q3'15 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6320 (แคช 4M, 3.90 GHz) Discontinued Q3'15 2 3.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 530
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-6100T (แคช 3M, 3.20 GHz) Discontinued Q3'15 2 3.20 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 530

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930TE (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q2'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930E (แคช 2M, 2.90 GHz) Launched Q2'17 2 2.90 GHz 2 MB 54 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3950 (แคช 2M, 3.00 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3930T (แคช 2M, 2.70 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Intel® HD Graphics 610
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900T (แคช 2M, 2.60 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3920 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 510
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G3900 (แคช 2M, 2.80 GHz) Launched Q4'15 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W กราฟิก Intel® HD 510