ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์เครือข่ายแบบออนบอร์ดของ Windows* ® บอร์ดและระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel ที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 23X

บันทึกและคืนค่ายูทิลิตี้การกําหนดค่าระบบ (SYSCFG)

Intel® Server Boardการอัปเดตเฟิร์มแวร์และ S1200SP BIOS กับ EFI

Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) ยูทิลิตี้

ยูทิลิตี้ตัวแสดงไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบ (SHELL)

ยูทิลิตี้รวบรวมข้อมูลระบบ (SysInfo)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Windows* ตระกูล S1200SP

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) ของ Windows*

Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Windows* ตระกูล S1200SP