ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR35M

954045
PCN | MDDS
955324
PCN | MDDS
955326
PCN | MDDS