ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR35C

954033
PCN | MDDS
954811
PCN | MDDS
954819
PCN | MDDS