ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G155419
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR36Y

954864
PCN

SR3HM

957632
PCN