ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel ® C626 chipset (Intel ® EY82C626 PCH)

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SR36V
รหัสการสั่งซื้อ
EY82C626
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$164.00
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
T&R
Stepping
B1

Intel ® C626 chipset (Intel ® EY82C626 PCH)

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SR3HH
รหัสการสั่งซื้อ
EY82C626
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$164.00
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
T&R
Stepping
B2

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G155443
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR36V

954861
PCN | MDDS

SR3HH

957628
PCN | MDDS