ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SR354
รหัสการสั่งซื้อ
EY82C621
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$57.00
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
T&R
Stepping
S0
CCATS
G155419

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SR3HE
รหัสการสั่งซื้อ
EY82C621
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$57.00
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
T&R
Stepping
B2
CCATS
G155443

Intel® EY82C621 Platform Controller Hub

รหัสข้อมูลจำเพาะ
SR3HL
รหัสการสั่งซื้อ
EY82C621
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$57.00
สื่อสำหรับการจัดส่งสินค้า
T&R
Stepping
S1
CCATS
G155419

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR354

953999
PCN | MDDS

SR3HE

957625
PCN | MDDS

SR3HL

957631
PCN | MDDS