ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR354

953999
PCN

SR3HE

957625
PCN

SR3HL

957631
PCN