ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR354

953999
PCN | MDDS

SR3HE

957625
PCN | MDDS

SR3HL

957631
PCN | MDDS