ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G155443
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR36T

954859
PCN | MDDS

SR3HF

957626
PCN | MDDS