ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR336

953002
PCN | MDDS
954220
PCN | MDDS
954227
PCN | MDDS