ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS สําหรับ Intel® Joule™ Compute Module

ไฟล์ออกแบบบอร์ดขยาย - รูปแบบจังหวะ