ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Joule™ Module - OS Download Links

BIOS for Intel® Joule™ Compute Module

Expansion Board Design Files - Cadence Format