ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS สําหรับโมดูลประมวลผล Intel® Joule™

ไฟล์การออกแบบบอร์ดส่วนขยาย - รูปแบบ Cadence

ไฟล์ตัวติดตั้งIntel® IoT Developer Kit