ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRLCY

99AV9L
PCN

SRMAR

99C469
PCN