ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G065916
US HTS
8542310050