ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G154294
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2Z8

951841
PCN | MDDS

SREKJ

983220
PCN | MDDS