ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G154294
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2YA

951484
PCN | MDDS

SR2Z6

951833
PCN | MDDS