ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G147881
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR2VK

951044
PCN

SR2ZT

951956
PCN

SR33X

953348
PCN