ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2PB

948138
PCN | MDDS
950625
PCN | MDDS
950629
PCN | MDDS