ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A002U
CCATS
G065916
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR2ME

947607
PCN

SR2X4

951272
PCN