ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLLSM

950427
PCN | MDDS

SLLSN

950428
PCN | MDDS