คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติระดับพรีเมียม Intel® RAID
ชื่อรหัส
Products formerly RAID
สถานะ
Launched
วันที่วางจำหน่าย
Q1'12
การยุติการผลิตที่คาดไว้
Q2'23
ตลาดเป้าหมาย
Scalable Performance
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Activation Key
รายการที่รวม
One Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G ROC Products.

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for 6G and 12G ROC Intel® RAID Controllers