คอลเลกชั่นผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติระดับพรีเมียม Intel® RAID
ชื่อรหัส
สถานะ
Discontinued
วันที่วางจำหน่าย
Q1'12
การยุติการผลิตที่คาดไว้
2023
ประกาศ EOL
Friday, May 5, 2023
คำสั่งล่าสุด
Friday, June 30, 2023
ตลาดเป้าหมาย
Scalable Performance
ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
Activation Key
คุณลักษณะเพิ่มเติม
A compatible Full Featured RAID controller and TCG Enterprise SED drives are required
รายการที่รวม
One Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.

ข้อมูลเสริม

รายละเอียด
Upgrade Key to enable Drive Encryption Management for Intel RAID 6G and 12G Full Featured RAID Products.