แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล H2000P

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
ฟอร์มแฟคเตอร์ของแชสซี
แชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® H2224XXLR3 Launched 2U, 4 node Rack Chassis