ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2HV

945385
PCN | MDDS
945912
PCN | MDDS
945919
PCN | MDDS