ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G147045
US HTS
8517620090

ข้อมูล PCN

940106
PCN
940107
PCN
944381
PCN
944382
PCN
944397
PCN