ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991B
CCATS
G151724
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLKW4

941979
PCN | MDDS

SLKW5

942009
PCN | MDDS