ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
G151724
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLKVX

941974
PCN

SLKVY

941994
PCN