ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991B
CCATS
G151724
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLKVZ

941975
PCN

SLKW3

941995
PCN