ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) สําหรับ Linux*

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (คอนโทรลเลอร์แบบรวมบน AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)

Windows* Network Driver for 40G Ethernet I/O Module

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)