ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR2DC

943908
PCN
946002
PCN
946007
PCN

SR2HK

945270
PCN