ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2DC

943908
PCN | MDDS
946002
PCN | MDDS
946007
PCN | MDDS

SR2HK

945270
PCN