ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR2CT

943551
PCN | MDDS

SR2LK

947248
PCN | MDDS
947522
PCN | MDDS