ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก® Intel สําหรับ Windows 7 * / 8.1 * [15.36]

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows® 10 [15.40][เจนเนอเรชั่น 4]