ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver Windows* [15.40]

ไดรเวอร์การผลิตกราฟิก HD Intel® ที่ใช้กับ Windows® 10, 64 บิต* (ซีรีส์ N)

ไดรเวอร์®กราฟิก HD Intel® รุ่น 10 รุ่น 32 บิต (ซีรีส์ N)