ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driverสําหรับ Windows* [15.40]

ไดรเวอร์การผลิตกราฟิก HD Intel® สําหรับ Windows® 10, 64-บิต* (N-ซีรีส์)

Intel® HD Graphics Production Driver for Windows® 10, 64-bit* (N-Series)

Intel® HD Graphics Production Driver for Windows* 10 32-bit (N-Series)