ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.40]

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics Production สําหรับ Windows® 10, 64 บิต* (N-Series)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics Production สําหรับ Windows * 10 32 บิต (N-Series)