ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.40]

Intel® HD Graphics Production Driver for Windows® 10, 64-bit* (N-Series)

Intel® HD Graphics Production Driver for Windows* 10 32-bit (N-Series)