ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับ Windows 7*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับWindows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับWindows 8.1*