ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
740.17B1
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

937637
PCN
939910
PCN
939957
PCN
939962
PCN
939975
PCN
939978
PCN
939983
PCN
939985
PCN
939988
PCN