ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G143422
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR1YR

935962
PCN