ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1ZP

936553
PCN | MDDS

SR1ZQ

936554
PCN | MDDS