ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR1V0

934205
PCN | MDDS
937409
PCN | MDDS
937410
PCN | MDDS