ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (64-bit)

Intel® HD Graphics driver for Windows* 8/8.1 (32-bit)