ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® กราฟิก HD Intel* 8/8.1 (64 บิต)

ไดรเวอร์® กราฟิก HD Intel* 8/8.1 (32 บิต)