โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 5

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-5775C (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'15 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7 เจนเนอเรชั่น 4

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790K (แคช 8M, สูงสุด 4.40 GHz) Discontinued Q2'14 4 4.40 GHz 4.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 88 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4785T (แคช 8M, สูงสุด 3.20 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.20 GHz 2.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790 (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) Discontinued Q2'14 4 4.00 GHz 3.60 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790S (แคช 8M, สูงสุด 4.00 GHz) Launched Q2'14 4 4.00 GHz 3.20 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4790T (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 2.70 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4771 (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q3'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770R (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4765T (แคช 8M, สูงสุด 3.00 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.00 GHz 2.00 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770 (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.40 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770K (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.90 GHz 3.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770S (แคช 8M, สูงสุด 3.90 GHz) Launched Q2'13 4 3.90 GHz 3.10 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770T (แคช 8M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 2.50 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7-4770E (แคช 8M, สูงสุด 3.30 GHz) Launched Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 8 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 5

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-5675C (แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz) Discontinued Q2'15 4 3.60 GHz 3.10 GHz 4 MB 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 6200

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 4

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690K (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 88 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460T (แคช 6M, สูงสุด 2.70 GHz) Discontinued Q2'14 4 2.70 GHz 1.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590T (แคช 6M, สูงสุด 3.00 GHz) Launched Q2'14 4 3.00 GHz 2.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460S (แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4460 (แคช 6M, สูงสุด 3.40 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.40 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690 (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590S (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) Launched Q2'14 4 3.70 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690S (แคช 6M, สูงสุด 3.90 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.90 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4690T (แคช 6M, สูงสุด 3.50 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.50 GHz 2.50 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4590 (แคช 6M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'14 4 3.70 GHz 3.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440S (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 2.80 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4440 (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Discontinued Q3'13 4 3.30 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570R (แคช 4M, สูงสุด 3.20 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670R แคช 4M, สูงสุด 3.70 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.70 GHz 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก Intel® Iris® Pro 5200
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430S (แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 2.70 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570 (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.60 GHz 3.20 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570S (แคช 6M, สูงสุด 3.60 GHz) Launched Q2'13 4 3.60 GHz 2.90 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570T (แคช 4M, สูงสุด 3.60 GHz) Discontinued Q2'13 2 3.60 GHz 2.90 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670 (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670K (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.40 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670S (แคช 6M, สูงสุด 3.80 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.80 GHz 3.10 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 65 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4670T (แคช 6M, สูงสุด 3.30 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.30 GHz 2.30 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 45 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4570TE (แคช 4M, สูงสุด 3.30 GHz) Launched Q2'13 2 3.30 GHz 2.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i5-4430 (แคช 6M, สูงสุด 3.20 GHz) Discontinued Q2'13 4 3.20 GHz 3.00 GHz 6 MB Intel® Smart Cache 84 W กราฟิก HD Intel® 4600

โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 4

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170T (แคช 3M, 3.20 GHz) Discontinued Q1'15 2 3.20 GHz 3 MB 35 W กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370T (แคช 4M, 3.30 GHz) Discontinued Q1'15 2 3.30 GHz 4 MB 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4170 (แคช 3M, 3.70 GHz) Discontinued Q1'15 2 3.70 GHz 3 MB 54 W กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4370 (แคช 4M, 3.80 GHz) Discontinued Q3'14 2 3.80 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360T (แคช 4M, 3.20 GHz) Discontinued Q3'14 2 3.20 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340TE (แคช 4M, 2.60 GHz) Launched Q2'14 2 2.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4360 (แคช 4M, 3.70 GHz) Launched Q2'14 2 3.70 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350T (แคช 4M, 3.10 GHz) Launched Q2'14 2 3.10 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4350 (แคช 4M, 3.60 GHz) Discontinued Q2'14 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150T (แคช 3M, 3.00 GHz) Discontinued Q2'14 2 3.00 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4150 (แคช 3M, 3.50 GHz) Discontinued Q2'14 2 3.50 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4340 (แคช 4M, 3.60 GHz) Discontinued Q3'13 2 3.60 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330T (แคช 4M, 3.00 GHz) Discontinued Q3'13 2 3.00 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330 (แคช 4M, 3.50 GHz) Launched Q3'13 2 3.50 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4330TE (แคช 4M, 2.40 GHz) Launched Q3'13 2 2.40 GHz 4 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4600
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130T (แคช 3M, 2.90 GHz) Discontinued Q3'13 2 2.90 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® 4400
โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i3-4130 (แคช 3M, 3.40 GHz) Discontinued Q3'13 2 3.40 GHz 3 MB Intel® Smart Cache 54 W กราฟิก HD Intel® 4400

โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® ซีรีส์ G

เปรียบเทียบ
ชื่อผลิตภัณฑ์
สถานะ
วันที่วางจำหน่าย
จำนวนคอร์
ความถี่เทอร์โบสูงสุด
ความถี่พื้นฐานของโปรเซสเซอร์
แคช
TDP
กราฟิกโปรเซสเซอร์ ‡
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1850 (แคช 2M, 2.90 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.90 GHz 2 MB 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840 (แคช 2M, 2.80 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.80 GHz 2 MB 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1840T (แคช 2M, 2.50 GHz) Discontinued Q2'14 2 2.50 GHz 2 MB 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820T (แคช 2M, 2.40 GHz) Discontinued Q1'14 2 2.40 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1820 (แคช 2M, 2.70 GHz) Launched Q1'14 2 2.70 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4
โปรเซสเซอร์ Intel® Celeron® G1830 (แคช 2M, 2.80 GHz) Discontinued Q1'14 2 2.80 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 53 W กราฟิก HD Intel® สำหรับโปรเซสเซอร์ Intel® เจนเนอเรชั่น 4